KNWU informatie

KNWU is aangesloten bij de UCI waardoor haar leden mee kunnen doen
aan de internationale wedstrijden zoals een EK en een WK.
De KNWU is gericht op rijders vanaf 8 jaar en haar belangrijke wedstrijden vinden ook plaats op zondag.

Als je eenmaal een licentie hebt kun je met de volgende wedstrijden meedoen. Je kunt je op de wedstrijddag melden bij de organisatie van de wedstrijd en je laten inschrijven. Alleen bij internationale wedstrijden moet je dat van te voren doorgeven.

De afdelingskampioenschappen.
 (AK's)

Dat zijn 8 wedstrijden die verreden worden in de afdeling waar de KWC toe behoord.

Top Competitie (TC's)

Dat zijn 6 wedstrijden die verreden worden door heel Nederland. Tijdens deze wedstrijden kun je jezelf dan ook plaatsen voor het Nederlands Kampioenschap, het Europees Kampioenschap en zelfs voor de Wereld Kampioenschappen.


Internationale wedstrijden

Je kunt nu ook meedoen met internationale wedstrijden. Je moet je dan wel van te voren aan melden.


Heb je nog vragen? Trijntje Agues Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. tel. 06-46679842 kan ze allemaal beantwoorden.

 

Aanvragen van een STUURBORDNUMMER

Om aan wedstrijden mee te kunnen doen heb je een nummerbord nodig met een door de KNWU toegewezen nummer. Als je geen bordnummer aanvraagt kom je niet voor in de computerbestanden voor het wedstrijd inschrijfsysteem en kan je dus niet meedoen.

Om een bordnummer aan te vragen moet je eerst inloggen op http://mijnknwu.knwu.nl/mijnknwu/

Hiervoor gebruik je de door de KNWU bij aanmelding toegestuurde gegevens.
Als je die kwijt bent kan je de ledenadministratie vragen om ze opnieuw toe te sturen.

Voor Basisleden (zonder licentie):

 • Zelf inloggen bij KNWU.
 • Kies na het inloggen eerst ‘Profiel’ en dan ‘rennersprofiel’.
 • Daarna kies je Fietscross 20" of 24" of beide als je ook Cruiser wil rijden.
 • Hierna verschijnt de knop ‘Chip/Stuurbord’ aan de linker kant.
 • Kies ‘Chip/Stuurbord’ – ‘BMX stuurbord’ en selecteer de klasse waarvoor je een stuurbord aanvraagt (kies 20” en ‘Afdeling’ en niet ‘Nationaal’).
 • Als je ook cruiser klasse rijdt moet je dit herhalen voor de keuze 24”.

Voor leden met een (inter)nationale licentie:

 • Zelf inloggen bij KNWU.
 • Kies ‘Chip/Stuurbord’ – ‘BMX stuurbord’ en selecteer de klasse waarvoor je een stuurbord aanvraagt (kies 20” en ‘Nationaal’).
 • Als je ook cruiser klasse rijdt moet je dit herhalen voor de keuze 24”.

De KNWU levert een zijnummerbord gratis (niet voor basislicentie)
als het bordnummer voor 1 maart is aangevraagd, anders kost het € 5,00.

STUURBORDEN:

Stuurbordjes en zijnummerborden kan je bestellen bij o.a.
Piet Ende BMXsport (www.pietendebmxsport.nl) of bij wedstrijden. Of www.bmxplates.eu

Kleuren nummerborden fietscross 2013 (Reglement Titel 6 BMX)

Nummerborden houders van een basislidmaatschap:

Boys: Groen met witte cijfers.

Girls : Blauw met witte cijfers

Cruisers : Rood met witte cijfers

Nummerborden voor (inter)nationale Licentiehouders:

op aanvraag beschikbaar

 

REGELEMENT 2013

Het wedstrijdreglement voor de BMX Noord-Oost Competitie in 2013 is als volgt:

1. Algemeen

1.1 De wedstrijden worden verreden volgens het laatst gepubliceerde Wedstrijdreglement Fietscross (BMX) 2013-01-01 versie 5.0 tenzij in dit reglement anders is bepaald. Iedere deelnemer en begeleider dient kennis te hebben genomen van dit reglement.

1.2 14 Kalenderdagen voor de wedstrijd moet de ingevulde medewerkers lijst aanwezig zijn bij de dienstdoende Chief Commissaire en bij het secretariaat van de afdeling. Tevens dient het formulier Organisatie Toestemming (OT) naar het secretariaat verstuurd te worden. Dit is verplicht.

1.3 Tijdens de wedstrijd moet de OT zichtbaar opgehangen worden.

1.4 De coördinatoren, de starter en het merendeel van de medewerkers dienen KNWU gecertificeerd te zijn en 18 jaar of ouder. Medewerkers jonger dan 18 jaar onder begeleiding van een volwassene is toegestaan.

1.5 In het seizoen 2013 is het rijden met zijbord- nummers verplicht..

De zijbordjes moeten voldoen aan de eisen gesteld in het WRF zie punt 1.1 en hetzelfde nummer hebben als het stuurbord nummer.

2. KNWU Licentie

2.1 Iedere deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldige KNWU licentie of een basislidmaatschap van de KNWU. Op de wedstrijddag is het mogelijk een formulier in te vullen waarmee men basis lid wordt van de KNWU. Met dit lidmaatschap kan men het gehele seizoen aan de afdelingswedstrijden deelnemen.

2.1.2 Rijders met een NFF licentie kunnen deelnemen aan de AK wedstrijden, zij hoeven geen basislidmaatschap aan te schaffen. De rijder dient op de dag van deelname minimaal 5 jaar te zijn. NFF rijders kunnen tot en met de woensdag voorafgaand aan de betreffende AK aangemeld worden ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ) door het secretariaat van hun vereniging onder vermelding van: Naam, geboortedatum, geslacht en stuurbord nummer. Incidenteel inschrijven op de dag zelf is mogelijk. Denk er aan: zijbord- nummer verplicht!

2.2.1 Vervallen per 2011

2.2.2 Vervallen per 2011

2.3 Een vereniging kan een licentie vasthouden als de licentiehouder niet aan zijn financiële verplichting conform afspraken gemaakt in de ledenvergadering aan de vereniging heeft voldaan. In dat geval kan men niet meedoen aan de BMX Noord Oost Competitie, verantwoording hiervoor ligt bij de vereniging waar rijder/rijdster lid van is.

2.4 Vervallen per 2011

3. Inschrijving + inschrijfgeld

3.1.1 Aanmelding vindt plaats op de wedstrijddag.

De inschrijving vindt plaats aan de hand van de barcode die op de licentie staat.

Het tonen van de licentie is verplicht! Indien met geen licentie kan tonen is inschrijving mogelijk tegen een boete van € 3,--.

Rijders moeten bij de inschrijving melden aan welke klasse zij willen meedoen.

Eigen klasse, Cruiser en/of Open Klasse.

3.1.2 Betaling van de inschrijving vindt plaats bij de inschrijftafel na afhandeling van punt 3.1.1 De printbon geeft het te betalen bedrag aan.

3.1.3 De rijder ontvangt na betaling de licentie terug en een printbon met bevestiging van zijn inschrijving en in welke klasse(n).

De bon moet door de rijd(st)er direct gecontroleerd worden op correctheid van inschrijving en bewaard worden.

Deze bon is het enige bewijs waarmee de rijd(st)er kan protesteren als hij het niet met de inschrijving eens is of meent verkeerd op de wedstrijdlijst te staan.

3.2 Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld voor de eigen klasse is 4,00 euro, de open klasse is 3,50 euro.

3.3 Toeschouwers gratis

3. a Basislidmaatschap inschrijving + inschrijfgeld

 

3. a Rijders die geen KNWU licentie hebben kunnen d.m.v. het invullen van een formulier een basislidmaatschap aangaan bij de KNWU kosten € 7,70. Zij kunnen met dit basislidmaatschap deelnemen aan alle AK wedstrijden.

Inschrijfgeld per klasse zie punt 3.2.

Rijders kunnen tot en met de woensdag voorafgaand aan de betreffende AK aangemeld worden door het secretariaat van hun vereniging onder vermelding van: Naam, geboortedatum, geslacht en stuurbord nummer. Incidenteel inschrijven op de dag zelf is mogelijk. Denk aan verplicht zijbord- nummer!

 

4. Verdeling van wedstrijden

 

5. Dagindeling

5.1 Inschrijving; 09.30 uur tot 10.15 uur

Vrije training; 09.30 uur tot 10.00 uur

Starthek training: 10.00 uur tot 10.30 uur

Eventueel vrije training: 10.30 uur tot ophangen van de lijsten

Aanvang wedstrijd: circa 15 minuten na ophangen van de lijsten

Na elke manche en de herkansing is er een pauze van minimaal 5 minuten, waarna - indien nodig - de halve finales gereden zullen worden. De halve fina­les zullen bestaan uit één race, waarin bepaald wordt wie in de A- en wie in de B- finale komt.

5.2. De dagindeling van AK 8, de afsluitende wedstrijd 2013, kan afwijken van de indeling genoemd in 5.1. Dat zal tijdig gecommuniceerd worden.

 

6. Wedstrijdindeling

6.1 Volgorde van starten:

 1. Open Klasse
 2. Eigen Klasse
 3. Cruisers

6.2. De herkansing wordt alleen verreden in de Eigen klasse.

Wedstrijdindeling: AK:

Open Klasse 1e manche

Eigen klasse 1e manche

Cruisers 1e manche

Dezelfde volgorde 2e en 3e manche

Open klasse finaleritten

Prijsuitreiking Open Klasse

Cruisers finaleritten

Eigen klasse finaleritten

 

7. Indeling Eigen Klasse

7.1 De Eigen Klasse wordt gereden op licentieleeftijd (kalenderjaar – geboortejaar)

7.1a Bij voldoende deelname (minimaal 5 inschrijvingen per klasse) wordt er bekeken of er een meisjesklasse ingevoerd kan worden. Girls -12, Girls 13+.

7.2 Er dienen per klasse tijdens de eerste wedstrijd van een competitie minimaal 5 rijders/rijdsters ingeschreven te zijn. Indien dit niet het geval is wordt deze klasse één klasse hoger ingedeeld. Er worden maximaal 2 klassen samengevoegd.

De eerste wedstrijd is hiervoor bepalend, dat wil zeggen:

Indien er tijdens de eerste wed­strijd in een bepaalde klasseninde­ling is gestart, dan geldt deze indeling voor alle volgende wedstrijden. Ook al vinden er wijzigingen in het aantal inschrijvingen plaats.
Cruiserklasse:

Er zal 1 Cruiser klasse worden gehanteerd. Cruisers kunnen kiezen of ze in de Cruiser klasse starten of dat men in de eigen klasse meedoet. Eenmaal gekozen geldt dit voor alle wedstrijden.

7.3 Indien er minder dan 9 inschrijvingen in de eigen klasse zijn zal er een "4e manche" gereden worden, waarbij de puntentel­ling van de A-finalerace wordt aangehouden.

Indien er in de open klasse in een groep minder dan 9 deelne­mers zijn, wordt er in deze groep geen finale gereden. In dat geval worden de mancheresultaten opge­teld!

8. Indeling Open Klasse

8.1 De open klasse rijdt men op dagleeftijd. Voor deze klasse geldt geen leeftijdsdispensatie.

De leeftijdsindeling is als volgt:

-7 jaar, 8/ 9 jaar, 10/11 jaar, 12/13 jaar, 14/15 jaar, 16+ jaar.


Verplichting:

Er kan alleen in de open klasse worden deelgenomen als ook in de eigen klasse is ingeschreven.

9. Prijsuitreiking Open Klasse

9.1 Bekers en/of prijzen voor:

De nummers 1, 2 en 3 in de klassen: -7 jaar, 8/9 jaar, 10/11 jaar, 12/13 jaar klasse.

9.2 Minimale geldprijzen voor:

De nummers 1, 2 en 3 in de klassen, 14/15 jaar en 16+ jaar volgens onderstaande verdeling:
1e prijs 20.00 euro

2e prijs 15,00 euro

3e prijs 10.00 euro

 

Prijzengeld en bekers zijn voor rekening van de organiserende vereniging.*

10. Puntentelling

Plaats

Punten manches

Punten finale of 4e manche

1

10

48

2

9

45

3

8

42

4

7

39

5

6

36

6

5

33

7

4

30

8

3

27

9

24

10

21

11

18

12

15

13

12

14

9

15

6

16

3

 

Rijders/Rijdsters die na inschrijving op de wedstrijddag niet starten krijgen geen punten maar DNS, waardoor zij wel in de wedstrijduitslag van die dag worden opgenomen.

10. Prijsuitreiking > AK competitie> aansluitend aan AK 8

10.1 Om voor een eindprijs (Eigen klasse) in aanmerking te komen gelden de volgen­de regels:

10.1.1 Men dient aan minimaal 6 van de 8 wedstrijden te hebben deelgenomen om voor een eindprijs in aanmer­king te komen.

10.1.2 Alle wedstrijden tellen mee. Er is geen schrapresultaat.

10.1.3 De rijders/rijdsters tot en met Boys 14/Girls 15 uit iedere klasse komen in aanmer­king voor een beker.

10.1.4 Voor de klasse Boys 15+/Girls 16+ komen de beste 3 rijders/rijdsters in aanmerking voor geldprijzen, de andere rijders komen in aanmerking voor een beker.
Verdeling als volgt:

1e plaats 30.00 euro

2e plaats 25.00 euro 

3e plaats 20,00 euro

10.2 De nummer 1 in elke klasse krijgt een Kampioenstrui

10.3 De afdeling zorgt voor de eindprijzen en de kampioenstruien.

Voor de huldigingwedstrijd zal een apart reglement worden opgemaakt.

11. Dispensatie

11.1 Een rijd(st)er die in de Topcompetitie een leeftijd hoger rijdt, doet dit automatisch ook bij de AK´s. Rijd(st)ers die alleen bij een AK een leeftijd hoger willen rijden, moeten dit minimaal 1 week voor de eerste AK hebben doorgegeven aan het bestuur van afdeling Noord/Oost.

11.2 Indien men een leeftijd lager wil rijden, dan dient een verzoek ingediend te worden via de vereniging, vergezeld van een doktersverklaring. Dit dient minimaal 2 weken voor de eerste AK bij het bestuur van de afdeling binnen te zijn.

12. Financiële afdracht verenigingen

Afdracht (inclusief bijdragen) € 75,00 per vereniging die geen AK organiseert

Bijdrage pc gebruik
Bijdrage OTFX

Afdracht per inschrijving € 1,25 Eigen klasse

Afdracht per inschrijving € 1,00 Open klasse

Baankeuring € 40,00 per baankeuring


De afdracht wordt middels een factuur door de penningmeester van het afdelingsbestuur
14 dagen na de wedstrijd in rekening gebracht

Eind van het seizoen zal er een eindafrekening opgemaakt worden en de opbrengsten verdeeld worden onder de verenigingen.